Nørreris

Nørrerisgaard fotograferet i 1936. Stuehuset i forgrunden ligger mod syd. Den vestre og den østre længe er oprindeligt opført af lerstampede vægge.

Gården Nørreris lå oprindelig i selve Plejelt landsby - lige nord for Hammerødgaard. I forbindelse med jordernes udskiftning blev gården udflyttet til sin nuværende placering nordvest for landsbyen.

Den slægt, der ejede gården frem til 1950 skal ifølge familietraditionen have været på gården siden 1716. Umiddelbart er det ikke muligt at følge familien længere tilbage end til 1740, hvor Lars Hansen havde fæstet, men da Mathilde Johansen, enke efter Niels Peter Johansen, solgte ejendommen i 1950 kom gården på andre hænder.

I 1954 overtog Statens Jordlovsudvalg ejendommen: Senere ejere var Christian Frost og Ellen Bendtsen. Nuværende ejer, Karin Schwenn, overtog gården i 1983.