Lyngvej

  • 3100 Hornbæk
  • Vejen er oplistet i Mostrups Vejviser for Tikøb Kommune 1968/69. Det fremgår ikke, hvornår vejen er navngivet af Tikøb Sogneråd.

I 1893 købte overretssagfører Harald C. Plochross plantagearealet vest for Hornbæk Havn af Landbrugsministeriet. Han udstykkede jorden i byggegrunde til sommerhusbebyggelse og fik anlagt Kystvej, Skovvej og Lyngvej, opkaldt efter planten, som man kan forestille sig har dæmpet sandflugten på stedet. Han videresolgte byggegrundene til københavnere fra hans eget sociale lag.