Lochersvej

  • 3100 Hornbæk
  • Vejen er oplistet i Mostrups Vejviser for Tikøb Kommune 1968/69. Det fremgår ikke, hvornår vejen er navngivet af Tikøb Sogneråd.
  • Omkring 1885 ønskede Carl Locher at bygge sig et hus med atelier og med havudsigt. De lokale fiskere, som holdt meget af kunstmaleren og respekterede ham besluttede i enighed at forære ham et stykke af deres stejleplads tll formålet.
  • Opkaldt efter Carl Locher (1851 1915). Dansk kunstmaler og raderer.
  • Kilde: Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.