Leif Jensen

Købmand Leif Jensen fotograferet af Anne-Sofie Rubæk 12/11 1974

Købmand Leif Jensen (f. 1944) drev købmandsforretning i Tikøb Kros nordlænge i perioden 1969-75. Derpå havde han forretning på Kofod Anchersvej i Tibberup og senere drev han i mange år købmandsforretningen på Mørdrupvej i Mørdrup. Nu driver han Gurre Planteskole.