Kulturhuset Bølgen

  • Jæmtlandsvej 1, Ålsgårde.
  • Kulturhuset Bølgen er et frit og åbent tilbud til alle over 12 år. Huset rummer en café, som er et tvangfrit mødested for områdets unge, en enkel biblioteksbetjening, fri adgang til computere med internet-, dtp- og spillefunktioner, værksteder for musik og video, storskærmsvideo, møde- og arrangementslokaler , samt et personale, der aktivt indgår i samarbejde med brugerne omkring de kulturelle, sportslige, uddannelsesmæssige og sociale oplevelser, der præger deres hverdag.
  • Gennem sin tilstedeværelse i lokalområdet har “Bølgen” med sine mange relevante tilbud skabt alternativer til at hænge på hjørnerne, begå hærværk etc. I stedet giver stedet børnene og de unge mulighed for en fritid med indhold og kulturelle værdier.
  • Vi kan i dag konstatere, at såvel brugere, de handlende, forældre og andre borgere i området udtrykker tilfredshed og glæde ved huset. Der er et stort behov, blandt de voksne og specielt seniorerne i området, for et samlingspunkt for kulturelle og sociale aktiviteter i og udenfor husets fysiske rammer. Bølgen opfattes i dag af områdets borgere, som en vigtig del af områdets identitet.”
  • Fritidsklubben Bølgen betjener børn i alderen 10 – 14 år som en traditionel fritidsklub, dog med den forskel fra andre klubber, at man er i stand til at udnytte de mange spændende muligheder, der rummes i huset. Man bestræber sig også i klubben på at skabe en glidende overgang, for de ældste børn, til det mere selvstændige ungdomsliv, der venter dem i aktivitetscenterets regi.

Se mere: www.boelgen.dk