Kroghs Have

Kroghs Have med hus ses til venstre på denne akvarel af Jonquieres fra ca. 1800. Til højre det romantiske, gotiske tårn ud mod kystskrænten

Kroghs Have ved gl. Hellebækvej i Helsingør er et skovklædt areal med en lille sø sydøst for bebyggelsen Hellebo Park. Forpagteren af Marienlyst Slot, kammerherre Adam Gottlob von Krogh og hustru, Magdalene von Krogh lod omkring 1796 opføre et lille landsted med have herude. Bygningen, der er nedrevet, var en 9 fag lang bygning af bindingsværk med stråtag. I haven, der var inddelt i kvarterer, kantet med træer og indhegnet af et stakit og et stadig bevaret stengærde, fandtes i følge en opgørelse fra 1851, 152 forskellige frugttræer, 264 frugtbuske og 12 valnøddetræer. Da landstedet Birkehøj blev opført, efter at manufakturhandler Georg Wilhelm havde købt ejendommen i 1880, blev Kroghs landsted nedrevet, og haven forandret. Birkehøj, der lå helt ud til kystskrænten, blev nedrevet i 1960’erne og kun stumper af murbrokker på stien vidner om en tidligere bygning på dette sted. Kroghs Have er i dag beplantet med forskellige løvtræer, og ingen af de oprindelige træer synes bevaret.