Kosmorama

Salen i Helsingør Theater blev brugt af Kosmorama indtil 1957

Biografen Kosmorama lå i Groskenstræde 1-3. Filmene blev i mange år vist i Helsingør Theaters bygning sammesteds. Først da teatret blev revet ned og flyttet til Den gamle By i Århus, blev der i 1957 bygget en "rigtig" biograf.

I september 1903 viste fotograf Peter Elfeldt en film på en times varighed i Helsingør Theater, og denne begivenhed markerer fimens indtog i byen. Få år efter købte ejeren af teatret Anton Petersen det første filmforevisningsapparat. Helsingør Theater eller Kosmorama, som biografen kom til at hedde, var det første sted i Helsingør, hvor publikum kunne se levende billeder.

Den "rigtige" biograf, der blev forevist for byens øvrigheder den 22. december 1957, blev tegnet af arkitekt Holger Pind. Biograflokalet var 22 meter langt og 18 meter bredt. Væggene var lysegule prydet med høje paneler fineret i flammer. Gulvtæppet var turkisfarvet, loftet okseblodsfarvet og de magelige stole blå. I kælderetagen blev der indrettet toiletter og garderobe.

Arkitekten Holger Pinds biograf

Fra gaden kom man ind gennem glasdøre til en hall med billetkontorer. Herfra var der en trappe op til foyeren med en bar og Arne Jacobsen lænestole. Varme festlige kulører prægede væggene. For enden af foyeren var der en trappe op til balkonen og operatørrummet.

I august 1968 blev Kosmorama renoveret og fik bl.a. et nyt lærred på 70 kvadratmeter. Biografdirektør Haagen Petersen havde, som han sagde "selv spillet trompet engang", og derfor var han velvilligt indstillet, da Musikforeningen HAMU spurgte om de kunne anvende salen til koncerter på udvalgte dage.

1978 blev Kosmorama ombygget til 3 sale med henholdsvis 225, 145 og 103 pladser. Den bagerste del af biografen blev delt op i to nye sale. Senere blev en sidste biograf med 65 pladser installeret på den gamle balkon.

I 1981-82 var Louis Jubelsky ejer af Kosmorama, og samtidig direktør i 3 Falke Bio. Begge biografer lukkede imidlertid, da han gik fallit. I de sidste år var der en stor videoudlejning i biografen. Den blev drevet sideløbende med biografdriften.

Kosmorama blev revet ned omkring 1985-86 og erstattet af nye beboelsesejendomme bygget i gammel stil.


Litteratur

Lokalavisen Nordsjælland 29/30 juni 2010

Eksternt link

Biografmuseet.dk Kosmorama