Kobæk

Kobæk er navnet på det vandløb, der mod sydvest danner skel mellem Jonstrups ejerlav og Endrup i nabokommunen Fredensborg. Kobæk har sit udspring i de store moseområder mellem Veksebo, Langerød og Danstrup, hvorfra den løber mod nord langs østsiden af Endrup Hegn frem til Jonstrups skel og herfra mod nordvest til udløb i Kobæk Vig i Esrum Sø.