Klostervang

Klostervang ved Flynderupgaard, der indtil 1977 var et selvstændigt ejerlav (i dag Flynderupgaard), har utvivlsomt sit navn efter Karmeliterklostret i Helsingør, der i 1541 blev omdannet til Helsingør Almindelige Hospital. Hospitalet ejede en del jorder til brug for dyrkning af afgrøder m.m., heriblandt Klostervang. Gården Hjortspring i Klostervang, kendes i 1803 og har sit navn efter ejeren på den tid, brygger Ole Christoffersens Hjorth. Gården findes ikke længere, men navnet er overført til et hus på stedet.