Kinografen

  • Søstræde 2, Helsingør.
  • I juli 1910 blev Helsingør Folketeater indviet. Samtidig blev Kinografen indviet. Det petroleumsdrevne apparatur til fremvisning var installeret i et retiradeskur i gården i Søstræde 4. Selve fremviseren stod i et kontor på 1. sal i nr. 2, hvorfra filmen blev vist på et lærred på scenen i Forsamlingsbygningen.
  • I 1916 skiftede biografen navn til Billedteatret.
  • Kilde: Artikel af Henrik A. Bengtsen i "Folk og Minder i Nordsjælland".