Kathøj

Kathøjgaard, 1997

Kathøj er en gård og selvstændigt ejerlav i Tikøb Sogn. Benævnes Kathed i 1466 og omtales i Esrum Klosters Brevbog 1499. I 1774 Kathei. Navnets første led relaterer til dyret, mens sidste led er en afledning af hed, en hede eller et åbent landskab i almindelighed. I 1681 havde gården to vange. Gården solgtes til selveje i 1796. Første ejer hed Peder Jørgensen, i hvis slægt gården var frem til 1875. Fra 1909 ejedes gården af Peter Marius Jensen, hvis søn Hans Solevad Jensen, drev gården fra 1957. De sammenbyggede avlsbygninger er opført 1918-20.

Ejerlavet Kathøjgaard består i dag af Kathøjgaard (Kathøj), ejendommen Lille Kathøj, af et par ejendomme ved Hornbækvej samt af fire ejendomme ved Skovhusvej.