Kategori:Postvæsen

Posthuse er et samlende ord for alle de steder, hvor post har været ekspederet igennem tiderne. Øverst i hierakiet var et postkontor under ledelse af en postmester. Et sådant har der kun været i Helsingør, Hellebæk og Hornbæk. Her kunne man få ekspederet og modtage alle former for post og her blev den ankommende post sorteret og fordelt mellem postbudene som gik ud med posten til postdistriktet. Som det næste trin kom så postekspeditionerne, som havde de samme funktioner, men lededes af en postekspedient eller en postbestyrer. Desuden var der såkaldte postindleveringssteder. Nederst i pyramiden var de såkaldte brevsamlingssteder, som normalt kun havde en enkelt ansat, nemlig brevsamleren. Et brevsamlingssted kunne have lidt forskellige funktioner - de såkaldt udvidede forretninger. Bortset fra Helsingør Postkontor oprettedes brevsamlingsstederne på landet først fra 1850'erne og fremefter. Udbringning af post skete delvist i Helsingør fra 1861 - i landdistrikterne først alle steder fra omkring 1876. Før den tid måtte modtagere af post selv hente den eller lade den afhente på de såkaldte udvekslingssteder eller - i den sidste del af perioden - på posthuset.

I denne kategori sættes således alle artikler om lokale postale forhold, herunder alle typer posthuse, postudvekslingssteder, postruter, postdistrikter samt det lokale telegrafvæsen.

Litteratur

Kjeld Damgaard: Posthusene omkring Helsingør (Egebækken nr. 26, juni 1999).

Sider i kategorien "Postvæsen"

Denne kategori indeholder de nedenstående 7 sider af i alt 7.