Jens Thomassen

Jens Thomassen (1852-1933) var ud af en gammel fiskerslægt på Snekkersten, og kom lidt usædvanligt i Helsingør Borgerskole, hvor han bl.a. lærte tysk og engelsk. Især det sidste sprog kom ham senere til gode. Han havde fra barndommen en naturlig trang til viden og kundskab – en trang som hverken moderen eller faderen forstod. Da heller ikke andre i omgangskredsen forstod denne interesse for naturvidenskab m.v. blev det ikke nogen let barndom. Da han i 1872 blev indkaldt til marinen var han imidlertid heldig at komme på langfart. Han var således bl.a. med i Dansk Vestindien og i Brasilien.

Jens Thomassen som marinesoldat omkring 1871

Han blev gift med en smededatter fra Tibberup, Petronille Jensen og sammen ernærede de sig ved fiskeriet – dog havde han periodevis også job på Helsingør Skibsværft som ”timekeeper”. I 1876 dannede han sammen med kollegaen Jens Peder Thagesen en ny forening: Snekkersten-Skotterup Fiskeriforening. I 1888 blev han oldermand for ”Snekkersten og Omegns Ligkasse”. Han blev også ”Stadeejernes Fagforening”s første og mangeårige formand.

Kystsikringen var en anden interesse for Jens Thomassen, men selvom han selv lagde meget arbejde i at nedramme pæle og bygge høfder, så havde Jens Thomassen ikke megen opbakning blandt sine fiskerkollegaer. Generelt må man konstatere, at Jens Thomassen var forud for sin tid. Han kæmpede mod sin stands fordomme og ligegyldighed, men blev kun forstået af et mindretal. Set i nutidens lys, var han imidlertid sin stands pryd.