Hovgaard

Hovgaard var en af Tibberup landsbys oprindelige gårde. Den lå oprindelig i selve landsbyen som den ene halvdel af en dobbeltgård på det sted hvor nu Grøndalsvænget ligger.

Hovgaardens hovedbygning fotograferet i 1982

Som alle andre ejendomme i Tibberup hørte gården til Krogerup Gods. Den solgtes til selveje i 1809 og den første ejer hed Frederik Jensen. Sønnen Anders Frederiksen ejede gården fra 1844 til sin død i 1874. Sønnen solgte gården i 1877 til Jørgen Pedersen, der straks gik i gang med at bygge en ny gård, der lå lidt nordvest for byen - på den jord, som gården havde fået tildelt ved jordreformerne. I 1880 frasolgtes den tomten i Tibberup, så da stod den nye "Hovgaard" færdig. Fra 1930 ejedes gården til Danmarks første kiropraktor, ingeniør Sophus Larsen.

I 1964 opkøbtes gården af Flemming Schiødt-Eriksen, der lod gårdens jorder udstykke i anparter, som imidlertid ikke måtte bebygges. Efter flere års forfald blev Hovgaarden nedrevet i 1988. I starten af 1990'erne blev de gamle anparter købt op og i stedet blev der vedtaget en ny bebyggelse, kaldet Hovgaardsparken.

Litteratur

Kjeld Damgaard: Hvem var personerne på billedet fra 1860? (Egebækken nr 20, juni 1996)

Kjeld Damgaard: Tibberup - den glemte landsby (Egebækken nr 33, december 2002)