Hovedvagtsstræde

Det gamle vagthus i Hovedvagtsstræde 1890
  • 3000 Helsingør
  • Navngivet af Helsingør Byråd før 1930 ifølge kommunens egne oplysninger i ”Kommunestyret i Helsingør 1880-1930.”
  • Hovedvagtsstrædet hed på et tidpunkt bare Vagtstrædet. Navnet skyldes det hus, en hovedvagt, der i 1740'erne blev opført tæt på den nuværende Jernbanevej. Vagthuset blev opført til byfogden.

Indtil retsreformen i 1919, hvor embedet blev nedlagt, havde byfogeden mange forskellige arbejdsopgaver. Han var dommer på bytinget og i fogedretten, han var skifte- og auktionsforvalter, varetog som byskriver tinglysnings- og notarialvæsenet, og var fra 1701 tillige politimester.

På billedet af hjørnet af Hovedvagtsstræde og Strandgade, ser man også en trækvogn med en bermetønde til slagter Coldings køer. Det er Coldings søn Thomas, som står bag tønden.

Hjørnet af Hovedvagtsstræde og Strandgade ca. 1898