Hovedgårdsvej


  • 3490 Kvistgård
  • Vejen er oplistet i Mostrups Vejviser for Tikøb Kommune 1968/69. Det fremgår ikke, hvornår vejen er navngivet af Tikøb Sogneråd.
  • Vejen er anlagt i årene omkring 1965 på Kvistgaard Hovedgaards tidligere jorder og med retning mod denne, deraf navnet. Vejen havde oprindelig forbindelse med Munkegårdsvej. Oprindelig betegnelse for Egeskovvej
  • Kilde: Damgaard: Kvistgårds historie. 1975.