Hotel Mirasol

  • Strandvejen 250, Skotterup, Snekkersten.
  • Hotel.
  • Ejendommen blev senere anvendt som højskole for Civilforsvaret.
  • Beredskabsstyrelsens Kursuscenter er navnet i dag.

LItteratur

Mellem skov og strand: kunstnere og sommergæster i Nordsjælland. Redaktion: Lars Bjørn Madsen og Anne Majken Snerup Rud. Helsingør Kommunes Museer , Flynderupgård Museet, 1996.