Hornbækkoret

  • Hornbækkoret blev dannet i oktober 1951. I begyndelsen hed det "Hornbæk Motetkor", indtil det i 1976 blev omdøbt til "Hornbækkoret".
  • Koret var oprindelig en interessegruppe i aftenskoleregi, men i 1991 blev koret en selvstændig forening med vedtægter og egen bestyrelse.
  • I de første 25 år var korets repertoire overvejende klassisk korsang, men blev i 1976 drejet mod det mere folkelige, som det har været lige siden.
  • Koret har næsten hvert år afsluttet sæsonen med en skovtur eller sangerweekend. I de senere år har Hornbækkoret desuden holdt en årlig sangdag sammen med Tubal Kain med fælles indstudering af nye sange. Hornbækkoret har desuden afholdt koncerter (Fysiurgisk Hospital, Lille Odinshøj og andre steder.
  • Hornbækkoret har deltaget i Nordisk Sång- och Musikfestival i Gällivara (Nordsverige) i 2009 og i Landskrona i 2012, hvor et stort antal kor fra de nordiske lande også deltog.