Hornbækhus

  • Hotel. Sommerpensionat. Pensionat.
  • Skovvej 7, Hornbæk.
  • Hornbækhus blev opført i årene 1904-05 – af Vilhelmine Dahlerup. Huset blev navngivet ”Dahlerups pensionat”. 10 år senere blev huset solgt og i den forbindelse fik det sit nuværende navn ”Hornbækhus”. 1923 åbner stedet efter nogle års lukning som hotelpensionat. Hornbækhus har på det tidspunkt kun åbent i sommerperioden – det vil sige fra påske til november. I de næste 10 år opkøber ejeren E.L. Johnsen en del huse i nærområdet. Disse indrettes som annekser til henholdsvis ansatte og gæster. I 1937 bliver vestfløjen opført som en direkte tilbygning til Hornbækhus. Hotellet er herefter et kendt opholdssted for borgerskabet – i særdeleshed fra København.
  • Kilde: 1) Danmark Rundt. Politikens Forlag.1971. 2) Mellem skov og strand. 3) Hornbækhus` egen hjemmeside.