Hornbækegnen, Historisk Forening og Arkiv

Foreningen har til formål at samle interesserede om egnens fortid og at udbrede kendskabet til og forståelsen for kulturhistorien og de kulturhistoriske værdier i Hornbæk, som i denne sammenhæng tænkes omfattende nuværende Hornbæk kirkesogn.

Foreningen har lokaler på Sauntevej 4A, 3100 Hornbæk Se også hjemmesiden: Hornbækegnen, Historisk Forening og Arkiv


Den 13. maj 1982 stiftedes foreningen med en kreds af 65 medlemmer, et antal der hurtigt voksede til 120 medlemmer og siden er vokset til de i dag omkring 300 medlemmer. Allerede i 1983 var foreningen så etableret, at man af kommunen, fik brugsret til det lille sygekassekontor på Sauntevej 4A, ved siden af Apoteket, og siden har foreningen holdt til der med arkiv og foreningsaktiviteter.

Foreningen arbejder primært på at indsamle og arkivere lokalhistorisk materiale fra Hornbæk Sogn, fotos, dokumenter, beretninger o.lign. og formidle viden om dette til medlemmer og andre interesserede. Arkivet drives med overordnet opsyn fra Helsingør Bymuseums arkiv og ligger som papirarkiv og de senere år er der påbegyndt edb registreringer.

Gennem de 25 år foreningen har eksisteret, har foreningen medvirket til at udgive mange artikler, medlemsblade og bidrag til lokalhistoriske bøger. Ikke mindst medlemsbladet Hornbækegnen, der udkommer 2-4 gange årligt, er i dag oppe på 81 udgaver, der alle stadig kan købes i arkivet. Der er også en stor tradition for at foreningen afholder både foredrag, vandreture, byvandringer og udflugter.

Foreningen har alle år egentlig bestået af af to foreninger; Hornbækegnens Historiske Forening og Hornbækegnens Lokalhistoriske Arkiv. Ved generalforsamlingen 2006 blev de samlet under navnet : Hornbækegnen, Historisk Forening og Arkiv.