Holmene

Holmene i Hellebæk Sogn nær Nygaard, vest for Teglstrup Hegn, er en del af landsbyen Sauntes overdrev. Benævnes 1582 Holmenn. Navnet er nok, ligesom Øerne syd derfor, benyttet i overført betydning om dyrkede enklaver i relativ fjern afstand fra landsbyen, i dette tilfælde Saunte. Holmene Skole stammer fra 1856. Nedlagt 1939 og overflyttet til en ny skole i Nygaard.