Helsingør Lilleskole

Indholdsfortegnelse

Start og baggrund

Helsingør Lilleskole, som er den tredjeældste lilleskole i Danmark, blev grundlagt i august 1962 af en gruppe forældre i et opgør med ’den sorte skole’. Forældrene fandt, det ville være et godt alternativ til den danske folkeskole, idet de ønskede at skabe et godt grundlag for deres børns skolegang og barndom. Forældrene begyndte selv at undervise deres børn, i alt 35, og undervisningen blev i de første fem måneder gennemført i private hjem, samtidig med at man købte og istandsatte det tidligere pensionat Borrevold på Fredericiavej. Hertil flyttede skolen i december samme år, og her ligger den stadig i dag. Skolens oprindelige ideologi, som havde udgangspunkt i en kulturradikal tradition, blev i 1970´erne erstattet af et mere socialistisk/maoistisk verdenssyn. Skoleledelsen blev kollektiv, og den sædvanlige undervisning blev ofte erstattet af deciderede demonstrationer.

Nye tider

I vore dage bygger skolens principper på et demokratisk og humanistisk menneskesyn, hvor børn betragtes som ligeværdige mennesker. Der tages udgangspunkt i, at opdragelse og undervisning er to sider af samme sag med det enkelte barn og dets forudsætninger som omdrejningspunkt.

Skolens hovedformål

Respekten for det enkelte menneske skal sættes højt, såvel i det nære miljø, samfundsmæssigt som i global sammenhæng. Værdier som fælleskab, ligeværdighed, medmenneskelighed, accept og tolerance er bærende for al aktivitet på skolen.

Forældrenes engagement og medvirken er stadig et bærende element for skolen og for et fællesskab, hvor elever, forældre og ansatte er ligeværdige.

Økonomi og drift hviler på en kombination af statstilskud og skolepenge fra eleverne. Der er én klasse pr. årgang, fra børnehaveklassen til 10. klasse, og der er 20-22 børn i hver klasse.


Litteratur

’Skolen på skrænten fylder 50 år’, Lokalavisen Nordsjælland, 28./29. august 2012.

Eksterne links

Helsingør Lilleskole