Helsingøers kgl. privilegerede inden- og udenlandske Efterretninger


  • i 1813 døde Grüner. Hans enke drev avisen videre til hun døde i 1831. Virksomheden blev derefter overdraget til en af sønnerne, Peter Valentin Grüner. Han ledede avisen i de næste 53 år. Efter hans død overtog nogle fremtrædende borgere avisens drift.
  • P. V. Grüner indrettede sig med trykkeri og redaktion i en ejendom på hjørnet af Stengade og Hovedvagtsstræde. Ved sin tiltrædelse i jobbet døbte han avisen om til Helsingør Avis. Fra 1864 blev avisen til et dagblad.


Kilde: Helsingør Dagblads jubilæumsnummer 1867-1967.