Hellebæk Postkontor

Den 1. juni 1876 oprettedes det første posthus på Nordkysten. Det var en postekspedition, der blev varetaget af den lokale strandkontrollør på Ndr. Strandvej 155 i Aalsgaarde. I 1886 ophøjedes ekspeditionen til postkontor. Dermed fritoges strandkontrolløren, for det postale ansvar og i stedet blev embedet som postmester tildelt C. J. B. Hagen. Postdistriktet kom foruden Hellebæk-Aalsgaarde til at omfatte Apperup, Saunte, Skibstrup, Borsholm og til dels Hornbæk. Godt nok boede der da kun et beskedent antal mennesker i området, men om sommeren steg indbyggertallet med adskillige hundrede. Postmesterens første opgave blev således at finde såvel postkontor som embedsbolig. Hagen fandt egnede lokaler i Vilhelm Groths store hus, Villa Carlo, der til formålet blev forsynet med den stadig eksisterende karnap mod nord, hvor postindleveringen fandt sted. Med det stigende antal landliggere, opstod ønsket om et mere centralt placeret posthus, hvorfor dette i 1891 flyttedes til Aalsgaarde Badehotel. I 1895 flyttedes postkontoret til Strandvejen i Boderne og i 1906 til den nye Hellebæk Station. I 1917 oprettedes Aalsgaarde posthus, hvortil postkontoret nu flyttede. Hellebæk degraderedes samtidig til postekspedition. I 1926 sluttede æraen som postkontor for Aalsgaardes vedkommende. Med postmester Hagens afgang blev stillingen ikke nybesat. Hellebæk Postekspedition fortsatte sin eksistens frem til februar 1988, men postdistriktet, der i dag stort set kun omfatter selve Hellebæk er dog opretholdt som 3150 Hellebæk.

Litteratur

Rudolf Hagen: "Postmesteren i Hellebæk" bd. 1 og 2, 1963 + 1969