Havreholm Mølle

Havreholm Mølle nedbrændte i marts 1955

Havreholm Mølle, der lå tæt på Havreholm Landsby, blev bygget i 1890. Den fungerede som vindmølle frem til 1924, da den blev ombygget til motormølle. Herefter anvendtes vindmøllen mindre og mindre, og møllevingerne måtte nedtages omkring 1950 p.g.a. manglende vedligeholdelse. I 1955 nedbrændte den gamle mølle helt - kornmagasinet blev dog reddet, og møllefunktionerne fortsatte frem til 1959, da møllen endeligt lukkede.


Litteratur

Kjeld Damgaard: Vindmøllerne i Tikøb Kommune (Helsingør Kommunes Museers Årbog 2006)