Havreholm Fabriks Vindmølle

Papirfabrikkens femvingede mølle var helt bygget sammen med den oprindelige direktørbolig

Den ene af de to vindmøller, der har været i Havreholm, tilhørte Havreholm Papirfabrik. Havreholm Fabriks Vindmølle blev antagelig opført i 1855-56 af fabrikkens daværende direktør, Frederik Culmsee.

Den var en hollandsk vindmølle af den engelske type, d.v.s. med fem møllevinger. Møllen blev ikke anvendt til at male mel, men derimod til formaling af klude og gammelt papir, der udgjorde råstofferne til fremstillingen af det nye papir. Møllen lå egentlig i Bøtterup (nuværende adresse: Bøtterupvej 24), men p.g.a. møllens tilknytning til papirfabrikken blev den betragtet som hørende til Havreholm. Den gamle direktørbolig til fabrikken lå umiddelbart ved siden af - og blev senere omdannet til Havreholm Bageri og Brødfabrik. Men vindmøllen fik ingen tilknytning hertil. Efter at Havreholm Papirfabrik i 1889 blev nedlagt overtog den nye ejer, Emil Brüel, bygningerne til trævarefabrikation. I de følgende år nedrev Brüel adskillige af de bygninger, han ikke længere havde brug for - og meget tyder på, at han også lod møllen nedrive. Kun kampestensfundamenterne stod tilbage mange år efter.

Litteratur

Kjeld Damgaard: Vindmøllerne i Tikøb Kommune (Helsingør Kommunes Museers Årbog 2006)