Havnevej

  • 3100 Hornbæk
  • Vejen er oplistet i Mostrups Vejviser for Tikøb Kommune 1968/69. Det fremgår ikke, hvornår vejen er navngivet af Tikøb Sogneråd.
  • Vejen optræder i 1800 tallet under navnet Krovejen. Langt op i 1900 tallet var vejen ret smal. Tilstrømningen af landliggere skabte grundlag for hoteldrift og dernæst flere sommergæster og bedre og bredere veje. Vejen blev udvidet og husene blev halveret, flyttet eller nedrevet.
  • Der har også været en Havnevej i Espergærde, som nu hedder Ved Havnen.