Hallandsvej

  • 3140 Ålsgårde
  • Vejen er oplistet i Mostrups Vejviser for Tikøb Kommune 1968/69. Det fremgår ikke, hvornår vejen er navngivet af Tikøb Sogneråd.
  • I 1658 blev den danske konge tvunget til at indgå den såkaldte Roskildefred, som betød, at Halland, Skåne og Blekinge overgik til Sverige.