H. C. Andersen Selskabet i Helsingør

H.C.Andersen Selskabet i Helsingør, kaldes populært H.C.Andersen Selskabet. Hjemsted: Espergærde (Mødested Espergærde bibliotek) Selskabets formål er at skabe og vedligeholde interessen for H.C.Andersens digtning, tegninger, papirklip, liv og værker ved afholdelse af sammenkomster for medlemmerne. Stiftet den: 24. november ÅÅÅÅ Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af formand og 4 medlemmer (alle ulønnede), der vælges på den ordinære generalforsamling, som afholdes hvert år inden udgangen af april i forbindelse med et arrangement for medlemmerne.

Foreningen er ophørt i april 2017, på grund af manglende tilgang til selskabets bestyrelse.