Grundlovsstenen

Grundlovsstenen

På hjørnet af Søvejen og Hvidestensvej i Egebæksvang ligger Grundlovsstenen sammen med andre sten i et gærde. Stenen blev oprindelig kaldt Hvidesten og senere Haabets Sten. Den fik antagelig i 1841 indhugget datoen 28. maj til minde om De raadgivende Provinsialforsamlinger, som i perioden 1841-48 blev fejret med store skovfester. I 1852 blev festerne genoptaget og indskriften i stenen ændredes til 5. juni 1849 til minde om Grundlovens indførelse.

Litteratur

Erik Gøbel: Egebæksvang (Helsingør Kommunes Museer. Årbog, 1987. S. 22 ff)

Grundlovsstenen