Gørtlervej

  • 3100 Hornbæk
  • Vejen er oplistet i Mostrups Vejviser for Tikøb Kommune 1968/69. Det fremgår ikke, hvornår vejen er navngivet af Tikøb Sogneråd.
  • Gørtler er et gammelt håndværkerfag. Ordet Gørtler stammer fra det tyske Gürtel, der betød bælte. Gørtleren lavede spænder, beslag og lignende tll bælter, dørgreb mv.