Frk. Nielsens Skole

  • Skolen lå på hjørnet af Stjernegade og Brøndstræde
  • Alm. Skolefag, tysk og engelsk.
  • Skolen har 80 elever - fordelt i 4 klasser.
  • Der unDerviser af 2 lærere og 4 lærerinder.
  • Kilde: Helsingør KøbstadsVejviser 1901-1902.