Espergærde Postekspedition

Espergærdes fire postbude foran posthuset omkring 1930. Desuden ses postekspeditøren samt en ukendt.

Det nuværende Espergærde postdistrikt var indtil 1901 opdelt mellem Snekkersten og Kvistgaard postdistrikter. På breve til beboere i Espergærde fiskerleje skulle man skrive "pr. Snekkersten", medens breve til Mørdrup og det meste af Tibberup skulle have adressen "pr. Kvistgaard".

Den 1. maj 1901 åbnede imdilertid det første brevsamlingssted i Espergærde. Placeringen var på Mørdrupvejen mellem Strandvejen og Kystbanen. Åbningen betød, at man nu skulle skrive "pr. Espergærde" for breve til postdistriktet, der kom til at bestå af Espergærde, Mørdrup samt den nordlige del af Tibberup. Den sydlige del af Tibberup hørte frem til 1951 under Humlebæk, og adressen var her "pr. Humlebæk".

Omkring 1904 rykkede Espergærde posthus ind på Espergærde Station, men brevsamlingsstedet var fortsat kun åbent om sommeren. Om vinteren overtog jernbanepersonalet postekspeditionen - medens postbudene dog fortsat sorterede posten og udbragte denne. Hver sommer indrettedes den oprindelige station - den røde træbygning - så til sommerpostekspedition. Denne ordning fortsatte frem til 1964 - først herefter blev posthuset ændret til helårs-postekspedition.

I perioden 1967-77 var der postindleveringssted på Kløvermarken, indtil det nye og nuværende posthus på Nørremarken kunne tages i brug.