Enighedsvej

  • 3000 Helsingør
  • Navngivet af Helsingør Byråd i 1903.
  • For på en økonomisk overskuelig måde at skaffe sig bedre boligforhold sluttede flere grupper af borgere sig sammen i byggeforeninger. Således købte "Helsingør Jernbanefunktionærers Byggeforening" omkring 1902 en 19.235 alen2 stor grund ved Rosenkildevej. Arealet udstykkedes i 50 parceller, der blev bebygget med enfamilieshuse. På Helsingør Byråds møde den 23/4 1903 blev der behandlet et andragende fra byggeforeningen om, at første vej til h_jre skulle hedde Fredensvej (nuværende Fredsvænget), anden vej til højre Solvej (nuværende Solvænget), tredie vej til højre Enighedsvej og vejen til venstre Sct. Knuds Vej.