Dyremose

Dyremose er navnet på et oprindeligt større moseområde syd for Tibberup landsby - umiddelbart vest for Kystbanen. Det lille tilbageværende moseområde, der i dag for størstepartens vedkommende ligger i nabokommunen Fredensborg, er bl.a. i dag bevaret i vejnavnet Dyremosevej.