Den Internationale Højskole

Den Internationale Højskole på hjørnet af Kongevejen og Montebello Alle

Peter Manniche havde i årene efter 1. verdenskrig forstret ideen om at skabe en international skole efter dansk højskolemodel, og den 5. maj 1921 åbnedes Den Internationale Højskole i Helsingør. En højskole, hvor elever fra hele verden skulle mødes i mellemfolkelighedens navn og lære om - og af - hinandens forskelligheder.

Siden da har skolen gennemlevet mange faser som på forskellig vis har afspejlet den globale udvikling. Et sted mellem 60-70.000 elever har indtil foråret 2011 besøgt skolen.

Eksternt link

Den Internationale Højskole