De Helsingørske Byggefags Sammenslutning

Det var Malernes Fagforening, der i november 1920 på en generalforsamling var initiativtager til, at der blev etableret en kooperativ organisation, der kunne samle de mange forskellige byggefags arbejdere i en sammenslutning.

De Helsingørske Byggefags Sammenslutning blev startet den 18. februar 1922. Fra starten var følgende fag med: Arbejdsmænd, Murere, Tømrere, Snedkere, Maskinsnedkere, Malere og Blikkenslagere. Hvert af fagene arbejdede selvstændigt, men under fælles bestyrelse og fælles forretningsfører. Sammenslutningen blev faktisk et byggeselskab, som omfattede alle de håndværkerfag, som var nødvendige for at bygge de boliger, som de nye og aktive boligforeninger i Helsingør gik i gang med i starten af 1920erne.

I 1924 købte byggeselskabet et maskinværksted i Murergade. Den første store opgave blev byggeriet af mere end 80 lejligheder ved Esrumvej og Lappen. Begge steder blev der i øvrigt plads til en filial af Fællesbageriet. Da der ikke var byggeopgaver nok, blev sammenslutningen nedlagt i 1928.

Kilder

1) Redegørelse og Indstilling. Vedtaget af Fællesorganisationen 11. juni 1931.

2) Birger Mikkelsen: Kong Peder en biografi af Peder Christensen, borgmester i Helsingør 1919-1946.

3) Erik Stubtofts private arkiv.