Dansk kvindesamfund

Lokalafdelingen af Dansk Kvindesamfund i Helsingør blev stiftet 2. maj 1907 i forlængelse af et møde, som Dansk Kvindesamfund lod afholde i Helsingør med frk. Helene Berg, medlem af fællesbestyrelsen for Dansk Kvindesamfund, som taler.

I foromtalen af mødet på forsiden af Helsingør Dagblad 1. maj 1907 skriver Johanne Asmund under overskriften „Kvinders Valgret”: „Det har glædet mig meget at erfare, at Bevægelsen for at skaffe Kvinder Valgret ogsaa er naaet her til Helsingør.” [...] „[N]u lader det til, at de [kvinderne] baade her til Lands og andetsteds ikke længere vil lade sig nøje med den Hyldest, der ydes dem i idiotiske Skaaltaler og mere eller mindre vellykkede Poesier; de vil kræve af Mændene, at de giver dem det eneste Bevis paa deres Agtelse og Beundring, der er noget værd, at de giver dem deres Ret.”

Både Johannes Asmund og Helene Berg taler om vigtigheden af, at kvinderne får kommunal og politisk valgret, men begge tillægger også kvindernes egen ligegyldighed en del af skylden for, at det går langsomt. De opfordrer til dannelse af en lokalforening. Efter det offentlige møde blev nogle af tilhørerne tilbage i salen og dannede en kreds af Dansk Kvindesamfund for Helsingør. 17 Medlemmer indmeldte sig straks, og der blev dannet en bestyrelse bestående af Fru Johanne Asmund, Snekkersten, Formand; Fru Marie Holm, Helsingør, Viceformand; Fru H. Kempel, Helsingør; Frk. Lærerinde K. Sørensen, Helsingør, Sekretær; Frk. A. Tvede, Helsingør, Kasserer. Suppleanter: Lærerinderne Frk. Madsen og Frk. Jakobsen.

Det var ifølge Dansk Kvindesamfunds tidsskrift Kvinden og samfundet den 45. lokalforening. 17 medlemmer indmeldte sig straks på stiftelsesaftenen, og i løbet af sommeren 1907 nåede foreningen op på 28 medlemmer. Man kan i Kvinden og Samfundet under ”Nyt fra kredsene”, læse om lokalforeningens aktiviteter og arrangementer.