Chr. Jensen

Den socialdemokratiske forening, Helsingør – senere hed partiforeningen Centrum – blev den første socialdemokratiske forening uden for København, der fik valgt et byrådsmedlem. Det skete ved lokalvalgene i 1892, hvor gartner Chr. Jensen fik 213 stemmer og derved slog partiet Højres kandidat.

Kilde: Erik Stubtoft private arkiv vedr. Arbejderbevægelsen.