Byrådsvalget 1909 i tal

Der skulle vælges 19 byrådsmedlemmer. I Helsingør var 2066 mænd og 2005 kvinder (i alt 4071) stemmeberettigede ved kommunalvalget i 9. marts 1909 - det første byrådsvalg, hvor kvinder havde valgret og kunne vælges. I alt opstilledes 47 kandidater, hvoraf 10 kandidater var kvinder (21,3 %).

Der blev afgivet 3040 stemmer, hvoraf 14 var ugyldige og 3 blanke, dvs. der var 3023 gyldige stemmer. 1755 mænd og 1285 kvinder stemte, dvs. at kun 64 % af kvinderne stemte mod en samlet stemmeprocent på 74,6.

LISTE A = Socialdemokratiet opstillede 19 kandidater, heraf 5 kvinder (26 %). Listen fik 1379 gyldige stemmer og dermed 9 pladser, heraf 2 kvinder.

LISTE B = Højre i forbindelse med flere borgerlige foreninger (Arbejdsgiverforeningen, Grundejerforeningen, Højreforeningen, Industriforeningen og Venstrereformforeningen) opstillede 19 kandidater, heraf 3 kvinder (18,75 %) på hhv. plads 8., 11. og 14. Liste B fik 1208 gyldige stemmer og dermed 8 pladser i byrådet, heraf 1 kvinde. Blandt de 15 stillere var 3 kvinder

LISTE C = (Radikale) Venstre opstillede 9 kandidater, heraf 2 kvinder (22,2 %) på hhv. 3. og 8. pladsen. Listen C fik 436 gyldige stemmer stemmer og dermed kun 2 pladser, hvorfor 0 blev valgt. Det Radikale Venstre var ellers det eneste parti, der direkte havde kvindesagen på dagsordenen. Blandt de 15 stillere var 3 kvinder.

Valgt blev 19 byrådsmedlemmer, hvoraf 3 valgte var kvinder - 2 for Socialdemokratiet og 1 for Højre. Det svarer til 15,8% kvinder. På landsplan valgtes 127 kvinder – mod 9682 mænd, dvs. 1,3 %. De fleste indvalgtes i København. I mange kommuner var der stadig ingen kvindelige medlemmer. Til gengæld var stemmeprocenten blandt kvinder høj. Helsingør ligger på en 4. plads over landsgennemsnittet.

De valgte kvinder var: 1) Anna Akkermann, Socialdemokratiet 2) Henriette Galschiøt, Højre 3) Caroline Laursen, Socialdemokratiet

Tabel over opstillede og valgte kandidater til byrådsvalget 1909