Bybjerggaard Mølle

Ved Bybjerggaard i Mørdrup opførtes på et tidspunkt omkring 1920 en lille vindmølle af den hollandske type. Måske var det den mølle, der tidligere havde stået på Mørdrupbakken, Mørdrup Vindmølle. Driften af Bybjerggaard Mølle blev forestået af ejeren af Bybjerggaard. Møllen brændte efter sigende som følge af et lynnedslag i 1940'erne. I dag står kun møllehuset tilbage - nu anvendt som tømrerværksted.

Litteratur

Kresten Tommerup: Mosebyen, 1986

Kjeld Damgaard: Vindmøllerne i Tikøb Kommune (Helsingør Kommunes Museers Årbog 2006)