Busserup

Busserup er en mindre bosættelse i Tikøb Sogn ved Mørdrup. Omtales 1497 i Esrum Klosters Brevbog som Butzserop. Bestod i 1681 af en mindre gård nord for Mørdrup og en enkelt vang. Gården er Busserupgaard og hører til Mørdrup under matrikel 8 a.