Buen

  • 3490 Kvistgård
  • Vejen er oplistet i Rings Forlags Vejviser for Tikøb Kommune 1968/69. Det fremgår ikke, hvornår vejen er navngivet af Tikøb Sogneråd.
  • Navnet er sikkert et resultat af vejens linieføring, der kan sammenlignes med en bue.