Bruger:Per Skafsgaard

Cand.mag. Kbh´s Universitet 1974 (samfundsfag, historie9

Lærer ved HF-kurserne i Kalundborg, Hillerød og Frederiksværk og Akademisk Studenterkursus

Lærer på Hærens Officersskole og Forsvarsakademiet

Lærer på Helsingør Gymnasium (27 år) pensioneret 2007

Fællestillidsmand for gymnasielærerne i Frederiksborg Amt

Formand for Gymnasiekolernes Lærerforening