Bruger:Bodil Schau

Jeg er delvis på eget initiativ, delvis som led i et foredrag på Helsingør Aftenskole, gået i gang med at undersøge noget om de første kvinder i Helsingør Byråd hhv. første Folketingskandidater fra Helsingør. Hvordan var den virkelige situation i Helsingør, efter at kvinder juridisk set havde fået valgret og var blevet valgbare til kommunalbestyrelser i 1908 (første valg 1909) og til Folketinget i 1915 (første valg 1919) med hensyn til valgdeltagelse, opstilling af kandidater, valg af kvinder etc.? Jeg håber at samle en gruppe, der vil være med til at skrive biografier om de første byrådskvinder i Helsingør. Jeg er ikke historiker, men translatør i tysk og cand.mag. i dansk. Lokalhistorie har altid været en af mine store interesser. Som sommerhornbækker gennem hele mit liv kender jeg en del til Helsingør-egnen. Jeg har i en del år boet i Tyskland og undervist i dansk samt oversat. Se i øvrigt CV.