Boliggården

  • Trækbanen, Helsingør
  • Boliggården er et alment boligselskab med ca. 6.000 lejemål.
  • I almene boliger er lejerne via lovgivningen om beboerdemokrati sikret medindflydelse på boligafdelingernes drift. Huslejen i boligerne omfatter alene de udgifter, der vedrører den enkelte boligafdeling, idet ingen skal tjene på boligerne.
  • Alle vores boligafdelinger har en afdelingsbestyrelse, der udelukkende består af lejere i boligafdelingen.
  • Boligselskabets øverste myndighed er et repræsentantskab, der består af lejerrepræsentanter fra alle boligafdelingerne.