Blommeaas

Blommeaas er en af de fire gårde i Lille Esbønderup. Gården er opkaldt efter en af de åse, som markerne før udskiftningen var inddelt i. Åsen kaldtes Blaamands Aas - en "blåmand" var datidens navn for en kornblomst. Gårdens navn har således intet med frugten blomme at gøre, men i tidens løb er det oprindelige navn blevet svækket til det mere forståelige blomme-ås. Gården blev solgt til selveje i 1794 til Anders Jensen. Gården var i samme slægts eje fra 1813 og frem til 1984, da Georg Eriksen afhændede ejendommen.