Bjergegade 16

Ludvig Bertrams farvehandel fotograferet i 1920'erne

Bygningen på hjørnet af Bjergegade og Sudergade, 16 fag til Bjergegade og 15 fag til Sudergade, er opført i 1737 i 2 etager og bindingsværk. I 1804 indrettede "Det dramatiske Selskab" en teaterscene i huset, men solgte i 1810 ejendommen til købmand Jordening, som indrettede en butik i forhuset mod Bjergegade.

I løbet af 1900-tallet blev ejendommen grundmuret i 1. etage, butikkerne fik deres nuværende omfang, og hele ejendommen blev pudset (bindingsværket findes fortsat bag pudset i 2. etage).

Farve-, tapet- og materialhandlen i Bjergegade 16 blev grundlagt i 1902. I 1919 overtog Ludvig W. Bertram forretningen, som i 1920'erne var den største i Helsingør indenfor branchen. På et tidspunkt inden 1931 flyttede Ludvig Bertram forretningen til Bjergegade 20, hvor den lå indtil lukningen i 1997.

Litteratur

Helsingør / det historiske Afsnit af \Laurits Pedersen\. - Kbh. : Dansk Handel & Industri Forlag, 192?. - 56 sider : ill.. - (Danske Købstæders Historie og deres Erhvervsliv ; XXVI)

Kenno Pedersen: Helsingørs gader og stræder i mands minde. Bjergegade, Torvegade, Kirkestræde, Hestemøllestræde, Sophie Brahesgade. Helsingør, 2006.