Bikuben

Bikuben blev stiftet i København 3. marts 1857. Ved oprettelsen blev Bikuben omtalt som en "Sparre- og Præmie-Sparekasse, samt Børne- og Alderdomsforsørgelsesforening". Bikuben (eller Sparekassen Bikuben) fusionerede i 1995 med GiroBank og blev til BG Bank.

Sparekassen Bikuben oprettede i 1969 Bikubens Boligfond, der i 1973 ændrede navn til Boligfonden Bikuben. Fonden ejer sammen med fonden Realdania Kuben A/S.


0000 - 0000 Bjergegade 22B, Helsingør . (1967/68 T). (1994/95 H).