Bakkegaard, Havreholm

Bakkegaard i Havreholm lå oprindelig sammenbygget med Kroggaard, men i 1950 brændte gårdens bygninger og blev i stedet genopført længere mod vest på den anden side af Plejeltvejen. Gården blev i lighed med byens øvrige gårde solgt til selveje i 1791. I perioden 1814-1934 var gården i samme slægts eje. Jorden har været bortforpagtet siden 1982. Nuværende adresse er Plejeltvej 7.